RODO

Obowiązek informacyjny RODO
Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "South Central Tomasz Chodorowicz", prowadząca działalność pod adresem: Klonowa 20/26, 00-591 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7010251486, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
Jak można skontaktować się z administratorem danych?
Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów
Adres pocztowy - South Central Tomasz Chodorowicz, Klonowa 20/26, 00-591 Warszawa
Adres poczty elektronicznej - hello@bezdrinks.com
Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: /kontakt
Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?
Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?
Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:
 • od osób, których dane dotyczą
 • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych
Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?
W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)
Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.
Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego
Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)
W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.
Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?
Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.
Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.
Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:
 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zwijana treść

Czy wszystkie Wasze napoje są bezalkoholowe?

Tak. W Beztrosko sprzedajemy wyłącznie napoje bezalkoholowe, co w świetle polskiego prawa oznacza, że zawierają maksymalnie 0,5% objętości alkoholu. 0,5% oznacza tylko niewielką ilość alkoholu. Każdy produkt, który przechodzi przez naturalny proces fermentacji, zawiera śladowe ilości alkoholu. Dotyczy to wielu produktów spożywczych, w tym octu, bananów, chleba, soków owocowych, a nawet lemoniady. 

Napoje bezalkoholowe, takie jak kombucha, mogą zawierać do 0,5% alkoholu, ale informacja ta nie musi być ujawniona przez producenta, ponieważ napoje te nie znajdują się w kategorii napojów bezalkoholowych. To samo dotyczy deserów i innych produktów spożywczych, chociaż niektóre z nich mogą zawierać więcej niż 0,5% alkoholu.

Musielibyście wypić ogromne ilości tych napojów, żeby poczuć wpływ alkoholu. A niektóre badania sugerują, że fizycznie nie możesz się upić spożywając napoje o zawartości 0,5% alkoholu.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00194-012-0835-8#page-1

Na stronie staramy się stosować precyzyjne oznaczenia dotyczące faktycznej zawartości alkoholu. Jeśli szukasz czegoś całkowicie bez alkoholu, wypatruj tagów na stronie produktu z oznaczeniem 0,0%.

Jak przechowywać otwarte butelki?

Zawsze czytaj etykiety na butelkach. Znajdziesz na nich wskazania, w jakich warunkach przechowywać dany napój po otwarciu. Jako że napoje bezalkoholowe nie zawierają naturalnej substancji konserwującej, jaką jest alkohol, często po otwarciu wymagają przechowywania w lodówce oraz spożycia w określonym przedziale czasu.

Czy mogę spożywać te napoje będąc w ciąży?

Lekarze zalecają unikanie napojów nawet z niewielką ilością alkoholu podczas ciąży. Jeśli chcesz mieć pewność, że dany napój jest bezpieczny dla Ciebie i Twojego dziecka, upewnij się że jest oznaczony jako zawierający 0.0% zawartości alkoholu. Zawartość alkoholu podajemy w zakładce “składniki” na stronie każdego napoju.

Czy Wasz napoje można bezpiecznie spożywać w trakcie przyjmowania leków?

Chociaż te produkty mają niską zawartość alkoholu lub nie mają go wcale i nie powodują upojenia, zawsze warto skonsultować się z zaufanym lekarzem w przypadku wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia czy konkretnych składników tych napojów.

Jak najlepiej spożywać napoje bezalkoholowe z Beztrosko?

To zależy, co pijesz! Co do zasady, większość bezalkoholowych spirytów została opracowana jako baza do koktajli, choć wybrane z nich można spożywać w czystej formie. Bogatą bazę przepisów na bezalkoholowe koktajle wykorzystujące nasze napoje znajdziesz tutaj. Przygotowaliśmy też kilka gotowych zestawów naszych napojów, z których w łatwy sposób przygotujesz proste i smaczne drinki. Zestawy te znajdziesz tutaj.

Większość bezalkoholowych aperitifów sprawdzi się też z dobrym tonikiem.

Nasze bezalkoholowe wina można spożywać tak jak ich alkoholowe odpowiedniki.

Moja przesyłka została uszkodzona, co mam zrobić?

Najmocniej Cię przepraszamy! Dokładamy wszelkich starań, aby pakować Wasze przesyłki w sposób całkowicie bezpieczny i niezniszczalny, ale niestety natura szklanych butelek jest taka, że czasem najlepsze zabezpieczenia nie ochronią ich przed stłuczeniem. Napisz do nas na hello@bezdrinks.com załączając zdjęcie uszkodzonej przesyłki, a my niezwłocznie wyślemy Ci nowe napoje.

Czy wino bezalkoholowe jest mniej kaloryczne od zwykłego wina?

Zasadniczo tak. O ile mniej, to oczywiście zależy od konkretnego produktu, ale niektóre wina mają nawet o 80% mniej kalorii od swoich alkoholowych odpowiedników. Przykładowo Riesling Kolonne Null, który znajdziesz w naszym sklepie bezalkoholowym zawiera 19 kcal na 100 ml, podczas gdy alkoholowy Riesling typowo zawiera ok 80 kcal na 100 ml.

Główną przyczyną, dla której napoje bezalkoholowe zawierają mniej kalorii w porównaniu do ich alkoholowych odpowiedników, jest oczywiście alkohol. Zatem kiedy alkohol jest usuwany lub całkowicie pomijany w procesie, otrzymujemy napój o niskiej kaloryczności.

Oczywiście, istnieje wiele napojów bezalkoholowych, które zawierają “puste kalorie”, takie jak silnie słodzone napoje gazowane. Brak alkoholu nie czyni ich automatycznie zdrowymi. W naszym sklepie staramy się oferować napoje alternatywne dla alkoholu, które jednocześnie nie są cukierkami w płynie.

Co oznaczają pojęcia sober curious i mindful drinking?

Sober Curious to refleksja nad tym, jak spożywanie alkoholu wpływa na ciało, umysł i nasze relacje z innymi, a także jak mogłaby wyglądać nasza codzienność, gdybyśmy ograniczyli w niej obecność i rolę alkoholu. Podobnie, Mindful Drinking to przemyślane podejście do konsumpcji alkoholu. Osoby pijące świadomie obserwują, uczą się i ostatecznie kontrolują swoje spożycie.

Jak więc wygląda świadome picie? Wielu świadomych pijących moderuje swoje nawyki. Niektórzy na przykład wybierają napoje o niższej zawartości alkoholu, ograniczają liczbę drinków spożywanych przy danej okazji, nie piją w dni robocze czy robią dłuższą przerwę od alkoholu. A niektórzy rezygnują z alkoholu całkowicie.

Pamiętaj: nawet w naszym społeczeństwie zdominowanym przez alkohol, spożywanie go nigdy nie jest obowiązkowe. Świadome picie polega na decydowaniu, co jest dla Ciebie dobre, dzisiaj, w danej chwili. Więcej o trendzie mindful drinking oraz sober curious przeczytasz tutaj.

Gdzie mogę odebrać swoje zamówienie gdy wybiorę “odbiór osobisty”?

Po odbiór zamówień zapraszamy do naszej siedziby na Warszawskim Śródmieściu przy ul. Klonowej 20/26 (okolice Placu Unii Lubelskiej).

Dlaczego wina bezalkoholowe nie są tańsze od win alkoholowych?

Wino bezalkoholowe zaczyna swoje życie jako zwykłe wino alkoholowe, a następnie zostaje poddane dealkoholizacji. Dealkoholizacja, czyli usunięcie alkoholu z wina, jest dodatkowym etapem w procesie i stanowi dodatkowy koszt dla producenta. Między innymi z tego powodu wina bezalkoholowe są często droższe niż ich klasyczne warianty. Po więcej informacji na temat dealkoholizacji wina odsyłamy do naszego artykułu.